İK Süreçlerinin Akıllı Yönetimi

Süreçlerin iyi planlanması, sürekli iyileştirilmesi, etkin şekilde desteklenmesi ve sonuçlarının takip edilmesi (işe alım, eğitim, ücretlendirme & yan haklar, performans ve diğer ana İK süreçleri )

Çalışanların Şirketi sahiplenmeleri ve performansa etkin katılımlarını pekiştirecek politika ve süreçlerin geliştirilmesi, işyerinde memnuniyetin izlenmesi ve iyileştirmelerde sürekliliğinin sağlanması

İşletmede endüstriyel ilişkiler ile idari işlerin adil, verimli ve çalışan memnuniyetini destekleyecek şekilde yürütülmesi

  • İletişim ve Sosyal Bütünleşme
  • Mesajların etkin ve anlaşılır bir şekilde çalışanlarla paylaşılması
  • Mercan Misina aidiyet / bağlılık duygusunun sürekli desteklenmesi

İnsan Kaynakları Vizyonumuz:

Türk iş piyasasında ve Mercan ekibinde , İş kültürü ve iş sonuçlarına etkisi örnek gösterilen; sürdürebilinir insan gücüne temel ve destek olmaktır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz:

Basit, kültür ve ahlaki ilkelere uygun sistemler geliştirerek, açık, adil, ödüllendirici ve sürekli gelişen iş ortamlarında, etkin ve adanmış çalışan katkısıyla Şirket başarısını sürekli kılmaktır.

Mercan firmasının değerleri çerçevesinde; kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlamak, etik davranmak, müşterimize odaklı olmak, yenilikçiliği her çabamızda gözetmek çalışmamızda bize yol gösteren ilkelerdir.

Ekibimize katılacak olan tüm yeni mezunlar veya profesyonellerden de bizimle ortak değerlere sahip olmalarını bekleriz. Bunun için her başvuruyu titizlikle değerlendirir en doğru kişileri ekibimize dâhil ederiz.

İş başvurusunda bulunmak ve açık pozisyonları görmek için tıklayınız.